W dniu 16.05.2022 r odbyło się hybrydowe (Warszawa/on-line) posiedzenie Komisji Oceniającej OSPR.

Dziewięciu członków Komisji Oceniającej przyjęło rekomendację koordynatorów wojewódzkich i ustaliło zasadność kontynuacji współpracy ze szkołami podstawowymi województw:

dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

Decyzje w przypadku pozostałych szkół podstawowych będą podjęte do 30 maja 2022 r.

Do kontynuacji szkolenia w roku szkolnym 2022/2023 ustala się szkoły ponadpodstawowe:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina III Liceum Ogólnokształcące w Puławach - 1 sekcja
 2. ZSOiS VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze - 1 sekcja
 3. Liceum Ogólnokształcące nr XLIII w ZSO nr 5 w Łodzi - 1 sekcja
 4. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. generała Władysława Andersa w Opolu - 1 sekcja
 5. ZSO nr 2 V LO - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie - 1 sekcja
 6. Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie - 1 sekcja
 7. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdański - 2 sekcje
 8. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych XI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Gliwicach - 2 sekcje
 9. Zespół Szkół Sportowych w Zabrzu XII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu - 2 sekcje
 10. Liceum Geodezyjno-Drogowe w Poznaniu - 1 sekcja K / 1 sekcja M
 11. Centrum Kształcenia Sportowego Liceum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie - 1 sekcja

Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie Projektu OSPR kończy się 30 czerwca 2023.

Komisja dokonała okresowej oceny działalności projektu OSPR oraz podjęła szereg istotnych decyzji o charakterze prorozwojowym projektu. Celem, który przyświeca szkoleniu realizowanym w OSPR będzie w pierwszej kolejności zmiana w podejściu do szkolenia grupy 300 trenerów oraz zadań szkoleniowych jakie będą im wyznaczane, by następnie móc efektywniej realizować i osiągać rezultaty w szkoleniu indywidualnym i treningach dzieci i młodzieży, szczególnie tej utalentowanej.

Przeanalizowano efekty szkolenia we wszystkich ośrodkach ze szczególnym uwzględnieniem tych, których potencjał nie gwarantuje możliwości efektywnej realizacji programu szkolenia. Poruszono również kwestie doboru utalentowanej młodzieży do realizacji szkolenia podczas campów centralnych oraz jej ilości w szeregach kadr wojewódzkich oraz aplikacji do Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP, które to są naturalną drogą rozwoju i kontynuowania kariery w piłce ręcznej.

Całość wniosków Komisja skieruje do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Instytutu Sportu do akceptacji, gdyż tylko zgoda tych instytucji daje prawo do dokonywania zmian czy modyfikacji projektu OSPR finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Województwo Dziewczęta Chłopcy
2022/2023 2022/2023
Dolnośląskie SP 3 w Dzierżoniowie SP 3 w Dzierżoniowie
Sp Nr 9 Legnica SP Nr 9 w Legnicy
Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 3 w Wrocławiu Sportowa SP Nr 46 w Wrocławiu
Kujawsko-pomorskie Zespół Szkół Nr 7 w Brodnicy ZS Nr 7 w Brodnicy
SP w Kowalewie Pomorskim SP Nr 18 w Grudziądzu
SP Nr 3 w Wąbrzeźnie SP nr 66 w Bydgoszczy
Lubuskie SP w Kowalowie SP Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
SP Nr 1 w Słubicach ZSOiS SP Nr 10 w Zielonej Górze
SP Nr 2 w Świebodzinie SP Nr 2 w Świebodzinie
Lubelskie w trakcie uzgodnień SP Nr 3 w Białej Podlaskiej
SP Nr 2 w Łukowie SP Nr 8 w Zamościu
SP Nr 2 w Kraśniku SP Nr 11 w Puławach
Mazowieckie SP 23 w Płocku SP 10 w Ostrołęce
SP 2 w Zielonce SP 3 w Płocku
SP 2 w Radzyminie SP 336 w Warszawie
Opolskie PSSP 5 w Krapkowicach PSP w Zawadzkiem
PSP 24 w Opolu PSP 24 w Opolu
PSP 3 w Grodkowie PSP 3 w Grodkowie
Podkarpackie SP 2 w Jarosławiu SP 8 w Mielcu
ZSP SP w Posadzie Górnej SP w Przemyślu
SP w Cmolasie SP w Cmolasie
Śląskie SP 13 w Żorach SP 6 w Zawierciu
SP 21 w Chorzowie SP 42 w Sosnowcu
ZSS SMS w Zabrzu ZSS SMS w Zabrzu
Świętokrzyskie SP w Końskich SPM ZSO w Ostrowcu Św.
SP w Masłowie (będą dwie grupy) SP 39 w Kielcach
SP 32 w Kielcach SP 4 w Sandomierzu
Zachodniopomorskie SP 23 w Szczecinie SP w Gryfinie
SP 59 w Szczecinie SP 59 w Szczecinie
SP 6 w Koszalinie/SP 7 w Koszalinie (wygasająco) SP 18 w Koszalinie