W dniu 01.01.2019 r. Jerzy Ciepliński obejmie stanowisko koordynatora krajowego Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej. Jednym z zadań koordynatora będzie stworzenie systemu [w ramach OSPR] wyłaniającego oraz monitorującego talenty sportowe.