Dr Marcin Smolarczyk został koordynatorem krajowym OSPR. W dniu dzisiejszym powołano go w miejsce ustępującego z tego stanowiska Pawła Witę. Nowy koordynator ma uprawnienia trenerskie Master Coach (poziom IV) oraz jest ekspertem EHF. Pracuje jako asystent na Wydziale Wychowania Fizycznego w Zakładzie Gier Sportowych oraz prowadzi zespół KPR Legionowo. Do jego obowiązków będzie należała praca w obszarze m.in.: doskonalenia systemu wyłaniania oraz monitorowania talentów, analiza danych w zakresie oceny szkoleniowej, współorganizacja szkoleń dla trenerów OSPR. Dziękujemy Pawłowi Wicie za dotychczasowy wkład pracy.