Od 24 października, w związku z pandemią koronawirusa, weszły w życie nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące obszaru sportu. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi.

Od soboty 24 października cała Polska znajduje się w czerwonej strefie – oznacza to nowe zasady obowiązujące m.in. w sporcie.
 

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE – bez udziału publiczności

  • Wydarzenia sportowe, współzawodnictwo sportowe i zajęcia sportowe w całej Polsce odbywają się bez udziału publiczności.
     

ZAJĘCIA, WYDARZENIA SPORTOWE ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE – liczba uczestników bez zmian

  • W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FINTESS, BASENY, AQUAPARKI

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem podmiotów, które:

  • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

  • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,

  • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej obejmującej działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia).

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

/Dz. U. Poz. 1859 z dnia 21 października 2020 r./

Od dnia 21 października 2020 r. w przypadku szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, o których mowa w § 1a i § 1b, zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.”.


 

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus