W dniu 20.09.2022 r. odbyła się Komisja Oceniająca, podczas której postanowiono o włączeniu następujących szkół do Projektu OSPR:

Lp.

nazwa

ulica

miasto

województwo

dotyczy

1.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach

Wróblewskiego 11

Puławy

lubelskie

chłopcy

2.

Szkoła Podstawowa Banino

Tuchomska 15

Banino

pomorskie

chłopcy

3.

Szkoła Podstawowa nr 7

Paczkowskiego 13

Gniezno

wielkopolskie

dziewczęta

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie

Dworcowa 42

Oborniki/Rożnowo

wielkopolskie

dziewczęta

5.

Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Szkoła Podstawowa

Szkolna 15

Lubień Kujawski

kujawsko-pomorskie

dziewczęta

6.

Szkoła Podstawowa nr 1

księdza Bronisława Markiewicza 22

Pruchnik

podkarpacie

dziewczęta

7.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 13

M. C. Skłodowskiej 108 A

Piekary Śląskie

śląskie

chłopcy

8.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

 

Sianów

zachodniopomorskie

dziewczęta

 

Szkoły mogą rozpocząć prowadzenie zajęć z dniem 1 października 2022 po omówieniu warunków formalnych z koordynatorem wojewódzkim OSPR. Porozumienia trójstronne zostaną zawarte na okres od dnia 1.10.2022 do dnia 30.06.2022 r. Jest możliwością przedłużenia współpracy na kolejne dwa lata po ocenie* pracy Szkoły w zakresie Projektu OSPR (zgodnie z przyjętą procedurą). Komisja Oceniająca zwraca uwagę na konieczność podnoszenia kwalifikacji trenerskich szczególnie przez osoby posiadające uprawnienia instruktorskie. Ponadto sformułowane zostały zalecenia odnoszące się do bieżącej analizy udziału wyróżniających się zawodników objętych programem OSPR w rozgrywkach klubowych organizowanych przez ZPRP, w szczególności w kategorii młodzikai juniora młodszego w celu oceny efektywności szkolenia w poszczególnych Ośrodkach przy współpracy ze wskazanymi we wnioskach klubami sportowymi. Na potrzeby precyzyjnej oceny wniosków o udział w programie OSPR. Komisja Oceniająca wskazuje konieczność usprawnienia narzędzi i mechanizmów do analizy udziału absolwentów OSPR w szkoleniu centralnym (SMS, Kadry Narodowe) oraz w rozgrywkach ligowych, co wiąże się z realizacją celów programowych projektu.

Kolejna ocena szkół zostanie przeprowadzona do 30 maja 2022 r. Aplikacje o włączenie szkoły do Projektu OSPR na rok szkolny 2023/24 i 2024/25 można składać do 30 kwietnia 2022 r.

*Ocena szkół (wg regulaminu) dotyczy:

  • jakości szkolenia i szkoleniowców w Ośrodku, tj. poziom licencji, doświadczenie
    w szkoleniu dzieci i młodzieży i sukcesy w wyszkoleniu talentów piłki ręcznej;

  • homologowane, niezbędne obiekty sportowe, tj. pełnowymiarowa hala sportowa, itp.;

  • obiekty wspomagające szkolenie sportowe, tj. bieżnia LA, basen pływacki, itp.;

  • potencjał i perspektywiczność Ośrodka (w tym liczby zawodników aplikujących do szkół mistrzostwa sportowego ZPRP);