W dniu 01.02.2016 r. w Gimnazjum nr 2  w Łukowie, odbyło się spotkanie  zawodniczek, trenerów oraz wychowawcy klasy III OSPR z Iwoną Nabożną i koordynatorem wojewódzkim Krzysztofem Krawczykiem. Spotkanie miało na celu propagowanie kształcenia w ramach OSPR w aspekcie naboru do Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017. W ramach spotkania trener Iwona Nabożna opowiadała o swojej karierze sportowej oraz o Liceum Ogólnokształcącym w którym pracuje z młodzieżą OSPR. W drugiej części spotkania Iwona Nabożna przeprowadziła zajęcia treningowe z grupą uczennic II i III klasy Gimnazjum.

 

autor: KK (lub)