Rozpoczął się nowy sezon rozgrywkowy 2016/17. Szkoleniowcy współpracujący w zakresie OSPR są również zobowiązani do uzyskania licencji trenerskiej. Licencję C wydają wojewódzki związki piłki ręcznej, natomiast wnioski o wydanie licencji B i A składa się bezpośrednio do ZPRP.

Dokumenty niezbędne do wydania licencji A lub B:

 • wniosek o wydanie licencji
 • zaświadczenie z KRK
 • dyplom trenera piłki ręcznej
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej
 • zaświadczenie o stażu pracy trenerskiej
 • zdjęcia
 • kopia certyfikatu udziału w kursokonferencji trenerskiej (w przypadku braku-wniosek z uzasadnieniem do Dyrektora Sportowe ZPRP o zgodę na wydanie w trybie warunkowym – jeżeli się zgodzi opłata naliczana jest x2)
 • potwierdzenie opłaty licencyjnej

Dokumenty niezbędne do przedłużenia licencji A lub B:

 • wniosek o wydanie licencji
 • oświadczenie, iż wnioskodawca nie został skazany za przestępstwa umyślne
 • kopia certyfikatu udziału w kursokonferencji trenerskiej
 • potwierdzenie opłaty licencyjnej

Szczegółowych informacji udziela Andrzej Wiśniewski licencje_trenerskie@zprp.org.pl +48 (22) 892 90 11  wew: 107 http://zprp.pl/zprp/licencje-trenerskie

Osoby współpracujące w zakresie OSPR powinny kopię licencji C przedstawić koordynatorowi wojewódzkiemu OSPR.