Koniec listopada i początek grudnia to dla trenerów Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej czas szkoleń. W dniach 22-24 listopada 2019 r. w Cetniewie będzie się odbywać kursokonferencja, podczas której poruszane będą m.in. tematy treningu bramkarzy, oceny parametrów fizjologicznych piłkarzy ręcznych, odżywiania i regeneracji po wysiłku sportowym, komunikacji zawodników i trenerów. W tej części swoje doświadczenia będą prezentować Zbigniew Jastrzębski, Andrzej Marszałek, Paweł Habrat, Artur Mońko. Podstawowe zadania zawodników w ataku i obronie, w kontekście przygotowania młodych zawodników do kadr narodowych, omówi trener kadry narodowej Patryk Rombel. Ważną częścią pracy trenerów OSPR jest trening motoryczny, którego przykłady zostaną zaprezentowane w formie pokazowej przez Katarzynę Brózdę. Zarządzanie talentami, metody poszukiwania talentów, narzędzia wyłaniania dzieci z predyspozycjami do treningu wyczynowego będą omawiane przez koordynatora krajowego Pawła Witę oraz koordynatora makroregionalnego Józefa Kulika.

22.11.2019  
14.00 obiad 
15.00 - 18.45 zajęcia programowe
19.00 - 20.00 kolacja
23.11.2019  
8.00 - 9.00 śniadanie 
09.00 - 13.15 zajęcia programowe
13.30 - 14.30 obiad
15.00 - 19.15 zajęcia programowe
19.30 - 20.30 kolacja
24.11.2019  
8.00 - 9.00 śniadanie
9.00 - 13.30 zajęcia programowe
13.30 - obiad