Rokrocznie proponowane na kursokonferencji trenerów OSPR tematy są przekrojowe i dotyczą wielu aspektów treningu sportowego młodzieży. Z założenia OSPRy mają być wsparciem dla klubów sportowych w zakresie rozwoju cech motorycznych zawodników. Dlatego w programach Projektu mało jest taktyki, a dużo pracy u podstaw. W tegorocznej konferencji znalazły się ciekawe propozycje dla trenerów piłki ręcznej m.in. w zakresie szkolenia dedykowanego zawodnikom z pola i bramkarzom. Gwoździem programu był Sławomir Szmal, który przeprowadził pokazowy trening z grupą młodych bramkarzy. Kontynuacją i rozwinięciem zajęć warsztatowych powadzonych z trenerami w poszczególnych województwach, był wykład z cyklu „Zbuduj solidny fundament” Łukasza Piwkowskiego i Konrada Szczukockiego - trenerów motorycznych pracujących na co dzień z reprezentacją Polski. Zaakcentowano potrzebę prowadzenia prawidłowo zaplanowanych w treningów biegowych. Informacje zebrane i wyłożone zostały przez Zastępcę Dyrektora ds. Sportowych w NLO SMS ZPRP w Płocku - Bogdana Zajączkowskiego. Aspekty predyspozycji do uprawiania sportu i zdrowia referowane były przez lekarza medycyny sportu - Sebastiana Kędzierskiego, fizjoterapeutów Pawła Szczerbickiego i Wojciecha Gorgula oraz psychologa sportu Grzegorza Więcława. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się z trenerami Janusz Czerwiński. Szkoleniowcy OSPR mają możliwość prezentacji warsztatu trenerskiego. W tym roku zaprezentowała się Katarzyna Brózda z treningiem unilateralnym. W programie nie zabrakło też chwili na omówienie spraw organizacyjnych, usprawniających funkcjonowanie Projektu OSPR. Uczestnicy konferencji mają już dostęp do materiałów szkoleniowych.

Dziękuję trenerom za udział w wykładach w dniach 23-25.11.2018 r.

Zygfryd Kuchta – Wiceprezes ZPRP ds. Sportu, Kierownik Projektu OSPR.