Aktualizacja: PRZEDŁUŻENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DO 18 KWIETNIA 2021

Uczymy się nowych zasad bezpieczeństwa, które obowiązywać mają 27 marca do dnia 9 kwietnia 2021 r.  W sporcie młodzieżowym obowiązują przepisy określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. Poz. 546

 

ZOSTAŁO WYKREŚLONE (nie obowiązuje):

Prowadzenie działalności polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy
  • organizowania ich bez udziału publiczności.

 

Organizowanie zajęć i współzawodnictwa jest  możliwe w przypadku:

- sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu

- lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. poz.1133),

- lub zawodników będących członkami kadry narodowej

- lub reprezentacji olimpijskiej,

- lub reprezentacji paraolimpijskiej,

- lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej;

Szczegóły zmian są opublikowane są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa