baner OSPR
OSPR tło
logo OSPR

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

klasy i odziały piłki ręcznej

KRYTERIA REKRUTACJI OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4.12. 2015 r. poz. 2156).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2.11. 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942).
  4. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 59).
  5. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 60).

​​Kryteria rekrutacji  do szkół podstawowych– dokument

​​Program szkolenia dla szkół podstawowych – klasy IV-VI dokument

​​Program szkolenia dla szkół podstawowych – klasy VII oraz klasy gimnazjalne - dokument

 

Aktualizacjie będą ukazywały się na stronie http://ospr.edu.pl/informacje/szkolenie-sportowe-mlodziezy.html

W okresie przejściowym, tj. od września 2017 do czerwca 2020 roku, obowiązuje dostosowanie treści programowych do odpowiedniego oddziału i typu szkoły określonego      w art. 18 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

I tak:

 

Typ szkoły w nowym systemie szkolnym

Odpowiedniki w obecnym systemie szkolnym

  1. Ośmioletnia szkoła podstawowa:

 

Klasa:

IV -VI

klasy IV – VI, program: Odkrywam Piłkę Ręczną   (bez zmian)

VII

klasa I gimnazjum, program: Program Wychowania Fizycznego w Gimnazjum Sportowym i Liceum Sportowym o Profilu Piłki Ręcznej  –  Część I Gimnazjum

VIII

klasa II gimnazjum, program: jak wyżej

  1. Czteroletnie liceum ogólnokształcące:

 

Klasa:

I LO

klasa III gimnazjum, program: jak wyżej

II LO

klasa I LO, program: Program Wychowania Fizycznego w Gimnazjum Sportowym i  Liceum Sportowym o Profilu Piłki Ręcznej  –  Część II Liceum

III LO

klasa II LO, program jak wyżej

IV LO

klasa  III LO, program jak wyżej

 

PODOBNE ARTYKUŁY

Skomentuj