KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

szkolenie sportowe w oddziałach sportowych w szkołach podstawowych, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych sportowych i szkołach podstawowych mistrzostwa

W szkołach podstawowych sportowych, publicznych szkołach podstawowych mistrzostwa sportowego lub oddziałach sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej rekomendowany jest:

  • Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF).

W teście tym wzięto pod uwagę sześć prób:

  1. bieg na 50 m - szybkość,
  2. skok w dal z miejsca - moc,
  3. zwis na ugiętych rękach – siła ramion,
  4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m),
  5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha,
  6. skłon tułowia - gibkość.

 

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Podstawą postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego do nauki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej o profilu piłki ręcznej jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

Test INKF Ocena sprawności wszechstronnej

Dziewczęta

Punkty juniorki młodsze

Punkty młodziczki

Poziom sprawności

Punkty naborowe

280 i więcej punktów

270 i więcej punktów

wybitny

50

260-279 punktów

250-269 punktów

wysoki

40

240-259 punktów

230-249 punktów

dobry

30

220-239 punktów

200-229 punktów

przeciętny

30

219 i mniej punktów

199 i mniej punktów

słaby

20


Chłopcy

Punkty juniorzy młodsi

Punkty młodzicy

Poziom sprawności

Punkty naborowe

341 i więcej punktów

321 i więcej punktów

wybitny

50

311-340 punktów

291-320 punktów

wysoki

40

281-310 punktów

261-290 punktów

dobry

30

251-280 punktów

231-260 punktów

przeciętny

30

250 i mniej punktów

230 i mniej punktów

słaby

20

 

Ocena sprawności techniczno-biegowej.

Dziewczęta

juniorki młodsze (s)

Punkty młodziczki

Poziom sprawności

Punkty naborowe

15,5 i mniej

16,0 i mniej

wybitny

50

15,6-16,0

16,1-16,5

wysoki

40

16,1-16,5

16,6-17,0

dobry

30

16,6-17,0

17,1-17,5

przeciętny

30

17,1 i mniej punktów

17,6 i mniej punktów

słaby

20

Chłopcy

Punkty juniorzy młodsi

Punkty młodzicy

Poziom sprawności

Punkty naborowe

14,5 i mniej

15,0 i mniej

wybitny

50

14,6-15,0

15,1-15,5

wysoki

40

15,1-15,5

15,6-15,0

dobry

30

15,6-16,0

16,1-16,5

przeciętny

30

16,1 i mniej punktów

16,6 i mniej punktów

słaby

20

 

Szczegóły opublikowano na stronie

http://ospr.edu.pl/informacje/szkolenie-sportowe-mlodziezy.html

Informacja terminach rekrutacji do szkół prowadzących nabór do szkół z programem OSPR jest na stronie

http://ospr.edu.pl/informacje/komunikaty.html