Związek Piłki Ręcznej w Polsce przypomina, że w przypadku naboru do klas sportowych (dot. profilu piłki ręcznej) szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązują kryteria rekrutacji opublikowane na stronie OSPR w lutym 2020 r.

http://ospr.edu.pl/informacje/szkolenie-sportowe-mlodziezy.html

Nowa procedura rekrutacji może być zastosowana w przypadkach, w których szkoła z powodu warunków sanitarno-epidemiologicznych nie może przeprowadzić postępowania naborowego. Rekomendowane są wtedy ankiety informacyjne, wypełniane przez trenera /który prowadził zajęcia sportowe z kandydatem/kandydatką w okresie ostatnich 12 miesięcy/. Szczegóły podano w załącznikach jn.

uzupełnienie kryteriów rekrutacji do 4 klasy szkoły podstawowej

uzupełnienie kryteriów rekrutacji do 1 klasy szkoły ponadpodstawowej

Decyzję o przyjęciu ścieżki postępowania rekrutacyjnego podejmuje dyrektor szkoły.