ZPRP przygotowuje kolejną turę konsultacji szkoleniowych dla najlepszych zawodników i zawodniczek z grup OSPR w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Obędą się one w kwietniu i maju 2016 r. Kierownikami organizacyjnymi są koordynatorzy wojewódzcy i makroregionalni. Czterodniowe szkolenia (trzy doby) będą przeprowadzane kilka razy w roku szkolnym, w celu skonfrontowania postępów sportowych z rówieśnikami z innych szkół OSPR oraz wymiany doświadczeń między trenerami. Koszt udziału i dojazdu na konsultacje ponosi ZPRP ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.