Na konsultację szkoleniową chłopców i dziewcząt w Siemiatyczach (12-15.11.2015 r.) stawiły się wszystkie gimnazja OSPR z Białegostoku, Siemiatycz, Kolna, Dąbrowy Białostockiej. Obok treningów przeprowadzono praktyczny pokaz i wykład fizjoterapeuty o przyczynach kontuzji, sposobach zachowania się po kontuzji, sposobach zapobiegania urazom, prawidłowych zasadach prowadzenia rozgrzewki. Dziewczęta i chłopcy trenowali z dużym zaangażowaniem. Atmosfera podczas konsultacji była bardzo sympatyczna i przyjazna. Zanotowano kilka drobnych kontuzji i urazów, przede wszystkim stawów skokowych. Według przebywających na konsultacji specjalistów z zakresu opieki około medycznej są to pozostałości nie doleczonych mikro urazów. Zaleceniem dla rodziców i dzieci jest dbałość o fachowa opiekę po urazie. Zalecenie dla trenerów są następujące: po zauważeniu kontuzji udzielić prawidłowej pierwszej pomocy, kontaktować się z rodzicem by sugerować wizytę u lekarza sportowego, dopilnować przez kontakt z rodzicem prawidłowego procesu leczenia, dbać o wszechstronną, długą rozgrzewkę, nie pozwalać na silne rzuty i skoki tuż po wejściu na halę sportową bez rozgrzewki.