W dniach 8-11 listopada 2015 odbyła się na obiektach OSiR w Wągrowcu konsultacja szkoleniowa OSPR Wielkopolska – poziom Gimnazjalny. W konsultacji udział wzięło 41 zawodniczek z Gimnazjów w Poznaniu (nr 60), Gnieźnie (nr 3), i Koźminie WLP. Wytyczne programowo – szkoleniowe realizowało 6 trenerów pracujących na co dzień w szkołach OSPR. Program zrealizowano. Bardzo wysoko należy ocenić postawę i podejście do zadań szkoleniowych  wszystkich zawodniczek. Konsultacje należy uznać za bardzo udaną pod względem organizacyjnym i szkoleniowym. Gościnny Wągrowiec, objętość i jakość wykonanej pracy treningowej, zadowolenie uczestników to „dodatnie walory” konsultacji.