Czterdzieści cztery uczennice z Gimnazjum nr 2 w Łukowie, Gimnazjum nr 10 w Lublinie oraz Gimnazjum nr 19 w Lublinie uczestniczyły w dniach 1-4 października 2015 r. w konsultacji OSPR województwa lubelskiego. Podczas konsultacji korzystano z obiektów sportowych w Łukowie – z hal Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ze stadionu KS „Orlęta” Łuków. Program konsultacji zrealizowano zgodnie z założeniami programowymi. Przeprowadzono próby testu MTSF, Beep –Testu, a także trening nr 1, 2 i 3 z mikrocyklu programowego. Podczas odpraw szkoleniowych analizowano m.in. problematykę dotyczącą profilaktyki urazów w sporcie, rehabilitacji, rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży w ontogenezie, pomiaru i oceny motoryczności. W ostatnim dniu konsultacji przeprowadzono gry kontrolne.