KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ - ODWOŁANA

W dniu dzisiejszym podjęto decyzję o odwołaniu Konferencji Dyrektorów Szkół z Projektem OSPR, które miały odbyć się w dniu 13.03.2020 r. w Warszawie.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współpracy szkoły, samorządu i naszego stowarzyszenia w tworzeniu sprzyjających warunków do łączenia edukacji i sportu, w imieniu Związku Piłki Ręcznej w Polsce zapewniam o dalszej gotowości organizacji tego przedsięwzięcia w przyszłości.

Jednocześnie dziękuję uprzejmie za potwierdzenie gotowości odebrania wyróżnień przez trenerów. Uroczystość towarzysząca Konferencji również zostaje przełożona, a termin spotkania zostanie Państwu zakomunikowany z odpowiednim wyprzedzeniem.