Z początkiem lipca br. trener Jerzy Ciepliński przestaje pełnić funkcję koordynatora krajowego Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej. Jednocześnie obejmuje stanowisko trenera metodyka koordynującego szkolenie pionu żeńskiego młodzieżowych kadr narodowych.

Do obowiązków trenera Cieplińskiego będą należały m.in. następujące zagadnienia programowe:

– opracowanie wytycznych szczegółowych planów szkoleniowych i kontrola w trakcie ich realizacji.

– wdrożenie i nadzór nad realizowanym szkoleniem żeńskich młodzieżowych kadr narodowych oraz w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku,

Trener Jerzy Ciepliński swoje wytyczne szkoleniowe realizować będzie pod nadzorem oraz przy uwzględnieniu strategicznych decyzji szkoleniowych trenera głównego kadry narodowej seniorek oraz pionu szkolenia w ZPRP.

 

FOT. PIOTR MATUSEWICZ / PRESSFOCUS