Proponujemy, aby w okresie wolnym od szkoły zadawać indywidualne plany treningowe swoim podopiecznym z grup OSPR.

Warunkiem przeprowadzenia zadania:

*fakt ten trener zgłosi koordynatorowi i prześle wzorcowy plan treningowy;

*tematy zajęć zostaną wprowadzone do systemu OSPR;

*zadane plan treningowy będzie dostosowany do wieku i umiejętności podopiecznych;

* tylko zadania które były wcześniej ćwiczone z trenerem;

*podopieczny deklaruje dobry stan zdrowia;

*zadanie można realizować w bezpiecznej przestrzeni i nie narusza zaleceń służb sanitarnych;

*rodzic wyrazi zgodę na tę formę treningów (ocena zdrowia);

 

Szczegóły podano w korespondencji do trenerów w e-systemie OSPR

Akcja jest prowadzona do końca marca 2020 r.