Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Antoni Pomianowski, Naczelnik Wydziału Sportu Zenon Dagiel byli gośćmi na lekcji wf w Szkole Podstawowej nr 336 w Warszawie, organizowanej w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu. Szkoła włączyła się do Projektu OSPR, funkcjonującemu dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki i samorządów. Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Szkoła Podstawowa nr 336 będą realizować postanowienia porozumienia trójstronnego w ciągu najbliższych dwóch lat z możliwością przedłużenia umowy.
Lekcja wf została zorganizowana z udziałem trzech klas sportowych, a prowadzili ją trenerzy kadry narodowej juniorów i jednocześnie trenerzy LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego: Piotr Obrusiewicz, Paweł Rydz i Joanna Obrusiewicz.