W dniach 13-16 grudnia 2018 r. odbywały się konsultacje centralne OSPR dla dziewcząt w Płocku i dla chłopców Kielcach. W klubach i sekcjach OSPR chłopcy i dziewczęta są jednymi z najlepszych. Kiedy Asy spotkają się razem, muszą więcej wysiłku włożyć, aby z najlepszej strony pokazać swoje umiejętności. Konsultacje prowadzone są przez koordynatorów makroregionalnych, wojewódzkich, trenerów o wysokich kwalifikacjach. Nad młodzieżą czuwają fizjoterapeuci.  Obserwatorami na konsultacjach są trenerzy kadr narodowych juniorów, dyrektorzy NLO SMS ZPRP, kierownictwo Projektu. Jeśli komuś się nie udało, nic straconego. To była tylko przymiarka. Ważne jest teraz, ile pracy młodzież włoży w treningi po powrocie do domów. W tym roku przeprowadzonych zostało 118 akcji szkoleniowych (wojewódzkich, makroregionalnych i centralnych) w całej Polsce. Trwałay od 3 do 10 dób. Podstawą szkolenia OSPR są jednak zajęcia stacjonarne w miejscu zamieszkania. Prowadzone są one w blisko 400 sekcjach, W Projekcie bierze udział około 300 trenerów. W roku szkolnym 2018/2019 zarejestrowano 6,5 tysiąca uczestników.