Program szkolenia w OSPR obejmuje młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do 4 klasy ponadpodstawowej. Dobrze jednak, gdy przygoda z piłką zacznie się nieco wcześniej. Nauka, doskonalenie,  stopniowe, systematyczne wprowadzanie wiedzy oraz ćwiczenia oswajające m.in. z rzutami, chwytami, bieganiem i skokami w klasach 1-3 szkoły podstawowej mają niebagatelny wpływ na tempo rozwoju zdolności motorycznych w klasach starszych. Zachęcamy do zapoznanie się z programem szkolenia dzieci http://ospr.edu.pl/informacje/program.html. Można dowiedzieć się z niego czego możemy nauczyć, a czego oczekiwać od dziecka „sportowca”. W jaki sposób można ocenić kompetencje ruchowe? Jakie ćwiczenia są proponowane najmłodszym?

Program aktywności ruchowej ukierunkowanej na piłkę ręczną dla klas I – III szkoły podstawowej - Józef Kulik, Krystyna Kulik