Związek Piłki Ręcznej w Polsce zachęca do składania aplikacji o udział w Projekcie OSPR pt. „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2022 zadań
z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.

W Twojej szkole są uczniowie utalentowani sportowo? Chcesz zwiększyć szansę dzieci ze szkoły podstawowej w rywalizacji w piłce ręcznej? Zgłoś szkołę do grupy „Aplikacja OSPR”.

Uczniowie, którzy stają się uczestnikami Projektu nie zmieniają barw klubowych. W jednym OSPR może ćwiczyć młodzież z kilku klubów. Zmiana barw klubowych może nastąpić zgodnie z "Regulaminem zmiany barw klubowych ZPRP" /obowiązującym na zasadach ogólnych/. Podstawowymi formami szkolenia są treningi stacjonarne (w miejscu zamieszkania) oraz konsultacje szkoleniowe zamiejscowe. Jedną z form wyłaniania talentów w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży są m.in. konsultacje startowe, zadanie mające na celu ocenę indywidualną zawodników, wskazanie dalszej drogi rozwoju sportowego.

Wnioski należy składać na formularzu APLIKACJI.

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej. Został uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:

  • zwiększenie zasięgu szkolenia w piłce ręcznej;
  • przeprowadzanie szkoleń, pokazów i konferencji dla nauczycieli;
  • doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy;
  • przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez ZPRP parametrów i wskaźników;
  • unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym – wprowadzanie programów nauczania piłki ręcznej ZPRP w szkołach;
  • doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy;

 

W ocenie APLIKACJI brane są pod uwagę:

a. homologowane obiekty sportowe (do 4 pkt)

b. obiekty wspomagania szkolenia sportowego (do 4 pkt)

c. szkoleniowcy (do 10 pkt)

d. perspektywiczność (do 4 pkt).

 

Warunki niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

dwie klasy/sekcje chłopców lub dziewcząt nie mniejsze niż 12 osób

Wsparcie samorządu dodatkowymi godzinami na sport (klasy sportowe lub dodatkowe godziny dla wskazanych sekcji)

Zabezpieczenie obiektów na szkolenie OSPR w wymiarze 16 godzin miesięcznie na sekcję.

ZPRP zapewni wynagrodzenia 1-2 trenerów (z licencjami ZPRP/wzpr) w wymiarze 16 godzin szkolenia oraz sprzęt sportowy wg list zakupów zaakceptowanych przez MSiT.

 

Aplikacje przyjmowana będzie do dnia 4 września 2022 r. na adres Związek Piłki Ręcznej w Polsce

ul. Puławska 300A; 02-819 Warszawa.

Decyzja zapadnie /po obradach Komisji Oceniającej/ do 30 września 2022 r. Porozumienia trójstronne zostaną zawarte na okres od 1 października 2022 do 30 czerwca 2023.

Ponowne nabory wniosków odbędą się do 30 maja 2023 r. na okres 2023-2025.