W dniu 6 lutego 2017 r w siedzibie ZPRP odbyło się szkolenie koordynatorów OSPR. Omówione zostały tematy: Struktura szkolenia w roku szkolnym 2017/18. Raporty koordynatorów dotyczące planowanych porozumień trójstronnych. /koordynatorzy wojewódzcy/. Posumowanie zgrupowań centralnych. Zasady powołań zawodników na zgrupowania centralne. - /Józef Kulik, Wojciech Nowiński/ Zasady organizacji szkolenia OSPR w 2017 roku. /Dorota Liese-Romanowska/. Szkolenie w zakresie obsługi platform (Speed mat) do wyskoku dosiężnego oraz fotokomórek (Speed light) prowadził przedstawiciel dystrybutora sprzętu pomiarowego Swift. Szkolenie stacjonarne będzie poprowadzone w okresie od lutego do czerwca 2017 r. wg form organizacyjnych przyjętych w 2016 r. oraz od września 2017 do grudnia 2017 r. wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i szkołami deklarującymi współpracę po wprowadzeniu reformy oświaty. Konsultacje szkoleniowe wojewódzkie i makroregionalne będą organizowane w miesiącach kwiecień-czerwiec oraz październik-listopad 2017 r. Na początku sierpnia 2017 roku zostaną zorganizowane dwa zgrupowania centralne:

- chłopców 16 letnich (w 2017 roku urodzonych w 2001 roku) z możliwością dokooptowania zawodników 15 letnich (w 2017 roku urodzonych w 2002 roku)

- dziewcząt 15 letnich (w 2017 roku urodzonych w 2002 roku) z możliwością dokooptowania zawodniczek 14 letnich (w 2017 roku urodzonych w 2003 roku).

Dwie najlepsze zawodniczki i dwóch najlepszych zawodników z każdego województwa zostanie powołanych na zimową konsultację centralną w Płocku i Gdańsku. Planowany termin konsultacji ustalono na dni 14-17.12.2017 r.

W spotkaniu uczestniczyli też dyrektorzy i trenerzy NLO SMS ZPRP Płock, NLO SMS ZPRP Gdańsk.

DLR