Dyrektorzy, Nauczyciele i Trenerzy

Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej

 

Szanowni Państwo

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu serdecznie podzękować za codzienny, wielki wysiłek, wkładany w kształcenie i wychowanie uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności sportowych.

Proszę przyjąć wyrazy nawyższego uznania dla całego grona pedagogicznego za olbrzymi nakład pracy i trud w kształtowanie postaw młodzieży, przekazywanie jej niezbednej wiedzy i umiejętności oraz wskazywanie drogi rozwoju umożliwiającej osiąganie w przyszłości sukcesów, w tym sportowych, oraz wiądącej ją do zajęcia właściwego miejsca w życiu społecznym. Wyrażam przekonanie, że dzięki zaangażowaniu kadry pedagogiczno-trenerskiej, cele dla jakich powołano Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej zostają osiągnięte z dużą korzyścią dla licznej młodzieży w nich kształconej i – jestem pewny – wielce wdzięcznej kadrze.

Gorąco dziękując w imieniu Zarządu ZPRP, jego pracowników oraz własnym za Państwa trud, oddanie i poświęcenie w wykonywaniu wlelce zaszczytnego oraz społecznie cenionego zawodu pragnę złożyć najgorętsze życzenia wielu dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej, osiągnięć sportowych oraz dużo zdrowia, a także wszelkie pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Kraśnicki